Tubylcy i osadnicy Kanady

img15 (2)Indianie są rozproszeni w strefie tajgi kanadyjskiej. Część z nich nadal utrzymuje się z myślistwa i rybołówstwa. Eskimosi zamieszkujący północny pas nadmorski Kanady oraz Ziemię Baffina i Labrador w znacznej mierze żyją z rybołówstwa morskiego. Obecne rozmieszczenie ludności jest wynikiem trwającego od XVI w. procesu kolonizacji tej części kontynentu przez narody europejskie. Przez kilkaset lat był to obszar rywalizacji kolonistów francuskich i brytyjskich. Do końca XIX w. osadnictwo objęło stosunkowo niewielką część współczesnego terytorium Kanady. Dopiero budowa transkontynentalnej linii kolejowej spowodowała napływ kolonistów na tereny prerii. Do Kanady przybyło wówczas kilka milionów imigrantów, zarówno z regionu wschodniego, jak i z Europy.