Przyroda Kanady

Na północy kraju dużą formację roślinną stanowi tundra. Jej strefa rozpoczyna się tam, gdzie kończą się lodowce. Występowanie tundry jest związane z obecnością w podłożu wiecznej zmarzliny i wystarczająco chłodnego klimatu, który uniemożliwia rozwój roślinności drzewiastej. Im dalej na południe, tym bardziej tundra przechodzi w lasotundrę, a w końcu w tajgę, określaną jako las borealny. W lesie borealnym rosną przede wszystkim świerki, jodły, sosny i modrzewie, a z drzew liściastych – klon i brzoza. W kierunku zachodnim ponownie zmie nia się typ roślinności. Lasy iglaste przechodzą w sawannę preriową, a potem w prerię, której charakterystyczne gatunki obecnie można znaleźć jedynie w rezerwatach. W zachodniej, gó rzystej części kraju roślinność wyka żuje cechy piętrowości. Powyżej górnej granicy lasu występują łąki alpejskie lub tundra górska. Spośród zwierząt na tundrowych terenach można spotkać woły piżmowe, które są gatunkiem endemicznym. W strefie wybrzeży występują foki i morsy, a na północy niedźwiedzie polarne