Gospodarka Kanady

img16 (1)Produkcja rolna w Kanadzie zajmuje powierzchnię blisko 74 min ha, farmy mają średnio przeszło 240 ha. Występują tu dwa wielkie, zwarte obszary rolnicze. Pierwszy to płaskie niziny nad Wielkimi Jeziorami i w dolinie Rzeki Świętego Wawrzyńca. Dobrze rozwiniętym działem gospodarki jest leśnictwo, które ma doskonałe zaplecze surowcowe. Oceniono, że na terenie kraju znajduje się ponad 9% światowej powierzchni lasów. Z produkcją drewna związany jest doskonale rozwinięty przemysł celulozowo-papierniczy. Kanada przoduje na świecie w eksporcie drewna i papieru. Jedną z najstarszych dziedzin gospodarki kanadyjskiej jest rybołówstwo. Główne obszary połowów to Atlantyk i Pacyfik, choć duże znaczenie mają również akweny śródlądowe.