Strzelno i Kotlina Toruńska

Strzelno — jedno z najstarszych osiedli w Polsce — prawa miejskie uzyskuje w XIII w. Miasto szczyci się słynnymi budowlami romańskimi, jak np. rotunda Św. Prokopa z XII w. i ponorbetański kościół p.w. św. Trójcy z drugiej połowy XII w. (przebudowany w okresie gotyku i baroku).
W kościele tym odkryto (w 1946 r.) bogato ornamentowane kolumny romańskie z ok. 1170 r. i tympanony z pocz. XIII w. Przed kościołem wielkie głazy (odłamy skalne naniesione przez lodowiec), na których — jak niesie legenda — składano bogom ofiary.

Kotlina Toruńska — rejon o wybitnych walorach krajoznawczych i uzdrowiskowych. Cały obszar rejonu przecina rzeka Wisła, która pod Włocławkiem została przegrodzona zaporą, dzięki której powstał tutaj zbiornik retencyjny.