Środowisko globalne określonego podmiotu

Środowisko globalne określonego podmiotu.
Przykładami środowiska istotnego mogą być: dla pasożyta wewnętrznego — zwierzę żywiciel (lub tylko określony jego organ), dla populacji zwierząt na pewnym obszarze — obszar (z wszystkimi zawartymi w nim elementami), dla głazu w strumyku — strumyk, który szlifuje, formuje i nadaje określony kształt znajdującemu się w nim głazowi. Z kolei jednak każde z tych środowisk musi mieć odpowiednie warunki środowiska, niezbędne dla swego istnienia. Te warunki dla określonego podmiotu stanowią już środowisko globalne, decydujące jednak — w łańcuchu współzależności — o możliwości istnienia podmiotu. Na przykład roślina może rosnąć tylko w określonych, swoistych dla niej warunkach, których brak uniemożliwia wzrost i rozwój tejże rośliny.
Jest więc również oczywiste, że całe środowisko przyrodnicze tworzy jedną całość. Brak któregoś ogniwa (elementu) w tej całości zakłóca przebieg zachodzących w niej procesów i harmonię jej funkcjonowania.