Zielona rewolucja w Azji

img15 (1)Podstawową rośliną uprawną Azji jest ryż. Aby zwiększyć jego produkcję, używa się nawozów sztucznych, herbicydów i pestycydów – często w nadmiarze. W latach 60. XX w., dzięki rozwojowi systemu irygacji, stosowaniu wyselekcjonowanego ziarna oraz środków owadobójczych udawało się osiągać podwójne plony w ciągu roku. Stosowanie nadmiernych dawek pestycydów groziło . jednak przełamaniem bariery wewnętrznej samoobrony ekosystemów (m.in. przez jednoczesne niszczenie mniej licznych populacji gatunków żywiących się szkodnikami roślin). Tak stało się w latach 80. – na wielu tropikalnych obszarach pojawiły się plagi owadów. W części krajów kontynentu wykorzystuje się zdobycze biotechnologii i genetyki roślin, np. w Pakistanie wyhodowano nową odmianę zboża, odporniejszą i mniej podatną na niekorzystne warunki klimatyczne. Nadzieję na wyżywienie kontynentu daje nowa „zielona rewolucja”, która chroniłaby glebę. Podstawowymi warunkami walki z głodem są jednak rozwój i wzrost gospodarczy, a także technologiczna pomoc dla najbiedniejszych krajów.