Miejsca martrologii

Wykaz miejsc pamięci narodowej: Ziemia Gdańska — Gdańsk – Pomnik Bohaterów Westerplatte, — Gdynia (Kępa Redłowska) — cmentarz żołnierzy polskich i radzieckich oraz Pomnik Wdzięczności, Jjjl — Sztutowo — muzeum martyrologii oraz Pomnik Walki i Męczeństwa na terenie d. obozu Stutthof. Ziemia Szczecińska — Siekierki — cmentarz żołnierzy polskich, Muzeum Pamiątek Ludowego Wojska Polskiego, Ziemia Wielkopolska — Poznań — Pomnik Powstańców Wielkopolskich. Ziemia Mazowiecka — Warszawa — Grób Nieznanego Żołnierza, — Pomnik Bohaterów Warszawy, — Cmentarz Komunalny. — Treblinka — mauzoleum i symboliczny cmentarz na terenie dawnego obozu śmierci. Ziemia Lubelska — Lublin (Majdanek) — muzeum i pomnik na terenie dawnego obozu, — Flisy (Porytowe Wzgórze) — Pomnik na miejscu największej bitwy partyzanckiej na ziemiach polskich. Ziemia Łódzka — Polichno — Pomnik Czynu Zbrojnego GL, Muzeum Czynu Partyzanckiego, skansen partyzancki. Ziemia Kielecka — Św. Katarzyna — Pomnik Partyzantów Ziemi Kieleckiej, — Studzianki — mauzoleum żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego. Ziemia Dolnośląska — Zgorzelec — cmentarz żołnierzy polskich. Ziemia Opolska — Łambinowice — Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych oraz pomr nik na terenie dawnego międzynarodowego obozu jeńców wojennych, — Góra św. Anny — Pomnik Czynu Powstańczego. Górny Śląsk — Katowice — Pomnik Powstańców Śląskich. Ziemia Krakowska — Oświęcim — Państwowe Muzeum na terenie dawnego obozu śmierci w Brzezince, — Pomnik Ofiar Faszyzmu. Jedną z form upamiętnienia i popularyzacji miejsc pamięci narodowej są imprezy turystyczne organizowane przez PTTK wspólnie z organizacjami młodzieżowymi pod patronatem Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa. Są to np.: Ogólnopolski Rajd Motorowy „Pod znakiem Rodła”, Zlot „Szlakiem Powstańców Śląskich”, Zlot „Pamięci Września”, Rajd „Szlakiem Walk nad Bzurą”, Ogólnopolski Rajd Górski „Szlakami Kurierów Polski Podziemnej”, Ogólnopolski Rajd „Szlakiem Gwardii Ludowej”.