Mechanizm szkodliwego działania zanieczyszczeń powietrza na człowieka

Mechanizm szkodliwego działania zanieczyszczeń powietrza na człowieka. Mechanizm szkodliwego działania zanieczyszczeń powietrza na człowieka jest taki sam, jak na inne organizmy żywe. Ze spożywanym pokarmem człowiek wchłania różne szkodliwe związki chemiczne. Z wdychanym powietrzem do organizmu człowieka przenikają zanieczyszczające je chorobotwórcze bakterie i wirusy. Zawarty w powietrzu pył działa ujemnie na drogi oddechowe, powodując choroby tchawicy, oskrzeli i płuc. Pyły toksyczne, jak związki arsenu, ołowiu, cynku i miedzi, gazy głównie związki siarki i tlenek węgla, spaliny samochodowe zawierające związki ołowiu, powodują w organizmie człowieka różne schorzenia i groźne choroby. Skutkiem tych wpływów jest zwiększona zachorowalność u ludzi, osłabienie odporności organizmu na choroby innego pochodzenia, a często i zejścia śmiertelne. Szeroko znane są wypadki prawie masowych zgonów, notowane w Londynie i na terenie Belgii, przypisywane głównie działaniu tzw. smogów, tzn. mgieł bardzo silnie zanieczyszczonych pyłami i toksycznymi gazami. Powszechnie już również znana jest konieczność regeneracji dróg oddechowych i sił przez ludzi regulujących ruch uliczny w wielkich miastach i zatruwanych spalinami samochodowymi.