Przyczyny zagrożenia wyginięcia roślin i zwierząt

Przyczyny zagrożenia wyginięcia roślin i zwierząt. Pośrednie jako skutek zmian w biocenozach, które prowadzą niekiedy do ich zanikania. Wiele gatunków roślin i zwierząt traci w związku z tym niezbędne dla siebie warunki życia. Dotyczy to przede wszystkim form stenobiotycznych (wymagających ściśle określonych warunków). Formy euro-biotyczne (wytrzymujące duże wahania warunków) wykazują natomiast większą zdolność przetrwania i przystosowania się do ich zmian. Bezpośrednie, związane z eksploatacją określonych gatunków i form przez człowieka. Często jednak jest to eksploatacja bezmyślna i barbarzyńska.