Chronione gatunki roślin i zwierząt

Chronione gatunki roślin i zwierząt. Na podstawie przeprowadzonych badań ocenia się, że od początku ery człowieka do 1800 r. wyginęły 33 gatunki ssaków i 30 gatunków ptaków, w latach 1801—1900 — 33 gatunki ssaków i 70 gatunków ptaków, a od 1901 r. wymarło 40 gatunków ssaków i 50 gatunków ptaków. Ocenia się, że wyginięcie grozi dalszym około 100 gatunkom ssaków i 180 gatunkom ptaków. Straty i zagrożenie dotyczące drobnych form zwierzęcych są na pewno znacznie większe. Pewną ogólną roję w tym zjawisku niewątpliwie trzeba przypisać normalnemu tokowi ewolucji przyrody. Przytoczone liczby wskazują jednak, że szczególne nasilenie zagrożenia występuje w ostatnich stuleciach, co trzeba wiązać z postępującą ogólną dewastacją środowiska przyrodniczego.