Procesy zachodzące w komponentach przyrody

Procesy zachodzące w komponentach przyrody.
Z punktu widzenia ochrony środowiska, zwłaszcza przyrodniczego, właściwsze wydaje się rozpatrzenie zagadnień według poszczególnych zasadniczych komponentów tego środowiska: powietrza atmosferycznego, wody, gleby, złóż mineralnych oraz świata przyrody ożywionej. We wszystkich tych komponentach zaszły i nadal zachodzą tak dalece posunięte zmiany i przekształcenia, że zagraża to zdrowiu, życiu i dalszym perspektywom rozwoju człowieka.
Powietrze atmosferyczne, zanieczyszczane emisjami przemysłowymi, zmienia swój skład i zatraca właściwości powietrza zdrowego. W okręgach zurbanizowanych i zindustrializowanych ilości tych zanieczyszczeń przekraczają normy uznawane za nie zagrażające zdrowiu człowieka. Obecność zanieczyszczeń w atmosferze zaobserwowano w prawie całkowicie bezludnych regionach świata. Istnieje niebezpieczeństwo radykalnych zmian klimatu ziemskiego wskutek zakłóceń w dopływie promieniowania słonecznego do Ziemi i wypromieniowania przez nią ciepła, powodowanych zawartością pyłów i gazów w powietrzu.