Pomiar zanieczyszczeń gazowych powietrza

Pomiar zanieczyszczeń gazowych powietrza. Zanieczyszczenia gazowe mierzy się ich stężeniem w powietrzu za pomocą różnych specjalistycznych metod. Dopuszczalne maksymalne ich ilości są różne w zależności od ich wpływu na środowisko, a przede wszystkim na człowieka. W Polsce zagadnienia te reguluje rozporządzenie Rady Ministrów. Normy ustalone są dla stężenia zanieczyszczeń średniego w ciągu doby oraz dla jednorazowego w ciągu 20 minut. Zróżnicowane są one niekiedy również w stosunku do obszarów specjalnie chronionych (np. terenów uzdrowiskowych, parków narodowych i rezerwatów itd.). O czystości powietrza decyduje oczywiście suma zawartych w nim zanieczyszczeń poszczególnych rodzajów. Uregulowano wiec to zagadnienie za pomocą norm, ustalając, niezależnie od maksymalnych dopuszczalnych ilości poszczególnych składników zanieczyszczenia, również parametry zanieczyszczenia sumarycznego.