Czynniki wpływające na stopień zanieczyszczenia powietrza

Czynniki wpływające na stopień zanieczyszczenia powietrza. Stopień zanieczyszczenia powietrza zależy od szeregu czynników, a głównie uprzemysłowienia, zaludnienia, warunków terenowych i warunków meteorologicznych, a więc czynników zależnych oraz niezależnych od człowieka. Zależność, zwłaszcza od bardzo zmiennych warunków meteorologicznych (wiatrów nawiewających zanieczyszczenia, występujących mgieł sprzyjających kumulacji stężeń itd.), zmusza do stosowania dużej rezerwy przy określaniu ilości zanieczyszczeń, które dopuszcza się do emitowania w powietrze przez poszczególne zakłady. Wskaźniki te kształtują się, na razie, dla Polski niekorzystnie w porównaniu nawet z niektórymi miastami w świecie, do niedawna uznawanymi za najbardziej zanieczyszczone. Roczny opad pyłu wynosi np. w Londynie — 369 ton, W Nowym Jorku — 320 ton, a stężenie pyłu w Los Angeles — 0,23 mg/l m3, a w Paryżu — 0,14 mg/l m3.