Ogólna ilość emitowanych zanieczyszczeń powietrza

Ogólna ilość emitowanych zanieczyszczeń powietrza. Na ogólną ilość emitowanych zanieczyszczeń około 2/3 przypada na zanieczyszczenia pyłowe, a 1/2 na gazowe. Głównymi źródłami globalnej ilości zanieczyszczeń przemysłowych powietrza według danych z 1975 r. są: górnictwo i energetyka (ok. 44,6%), przemysł ciężki (ok. 20,5%), przemysł chemiczny (ok. 15,0%) oraz budownictwo i przemysł materiałów budowlanych (ok. 12,0%). W tej samej kolejności, chociaż w innych proporcjach (w zależności od specyfiki przemysłu), można uszeregować źródła emitowanych zanieczyszczeń gazowych. Kolejność ta jest nieco inna w stosunku do zanieczyszczeń pyłowych. Najwięcej emituje ich również górnictwo i energetyka (chociaż odpylanie jest w nich najszerzej stosowane), a następnie kolejno; budownictwo i przemysł materiałów budowlanych, przemysł ciężki i przemysł chemiczny.