Zasada kompleksowej ochrony środowiska

Zasada kompleksowej ochrony środowiska. Problematyka ochrony środowiska życia człowieka rozpatrywana jest w odniesieniu do poszczególnych środowisk, komponentów środowiska itd. Może to niekiedy stwarzać pozory niecałkowitego omówienia określonego zagadnienia. Jest to jednak konieczne, gdyż trudno rozpatrywać równocześnie wszystkie aspekty problemu. Należy jednak pamiętać, że rozdzielanie problematyki dotyczącej ochrony środowiska na części jest sztuczne. Jak już wiemy, środowisko stanowi jedną zwartą całość. Każde zjawisko naturalne mające miejsce w którejkolwiek jego części Znajduje większe lub mniejsze odzwierciedlenie w jego dalszych częściach. Podobnie jest z każdym poczynaniem człowieka w środowisku. Działanie ujemne może co , prawda niekiedy w sprzyjających okolicznościach zostać zneutralizowane przez czynniki samoobronne środowiska.