Parki narodowe – Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski. Roztoczański

Parki narodowe – Roztoczański, Słowiński, Świętokrzyski. Roztoczański. Zachowane są w nim resztki lasów z zespołami bukowymi, bukowo-jodłowy mi i bukowo-grabowymi, występującymi na Roztoczu Lubelskim w pobliżu granicy ich naturalnego zasięgu. Słowiński. Jego osobliwością są przede wszystkim1 nadbrzeżne wydmy w części wędrujące oraz rozległe nadmorskie torfowiska. Największe na polskim Wybrzeżu jezioro Łebsko jest miejscem bytowania wielu gatunków ptactwa oraz stanowi miejsce zatrzymywania się ptactwa przelotnego. Świętokrzyski. Zajmuje główny trzon Gór Świętokrzyskich z najwyższym ich pasmem (i najwyższym wzniesieniem na Niżu Polskim) — Łysogórami. Swoisty charakter nadają krajobrazowi gołoborza, wietrzeliska i rumowiska skalne oraz skałki na szczytach pasm górskich. W zbiorowiskach leśnych zachowały się liczne fragmenty zespołów naturalnych, {gównie jodłowych i jodłowo-bukowych oraz modrzewia polskiego (na Górze Chełmowej).