Ośrodki kultury ludowej

Ośrodki tradycyjnej kultury ludowej. Tradycje kultury ludowej są bardzo bogate i zróżnicowane. Na obszarze całego kraju występują liczne grupy etniczne, które wykształciły odrębną kulturę, obyczaje, język (gwarę ludową), oparte na tradycjach historycznych. Atrakcyjność turystyczna tradycyjnej kultury ludowej polega przede wszystkim na możliwości poznania dawnych strojów, pieśni, muzyki i zwyczajów nie spotykanych w innych regionach. Wiele tradycji kultury ludowej zachowało się do dzisiaj, jest kultywowane w dorocznych świętach. Dla turysty krajowego i zagranicznego oryginalne budownictwo, obrzędy i folklor są magnesem tym większym, że występują coraz rzadziej nawet w ośrodkach wiejskich i małych miasteczkach. Na obszarze Polski rozróżnić można szereg ośrodków tradycyjnej kultury ludowej. Zasadnicze typy etniczne istniały jako odrębne ugrupowania plemienne, utrzymujące się przez cały okres istnienia państwa polskiego. Według etnografów istnieje osiem głównych grup etnicznych: Małopolanie, Ślązacy, Wielkopolanie, Kujawiacy, Łęczycanie, Sieradzanie, Mazurzy i Pomorzanie.