Twórczość ludowa

Twórczość ludowa, zwana folklorem, obejmuje nie tylko dobra materialne, ale także twórczość w zakresie literatury (przysłowia, podania, legendy, baśnie i pieśni) i sztuki (muzyka, rzeźba, ceramika, hafty, wycinanki). Pod pojęciem tym rozumiemy również zwyczaje i wiedzę ludową. Szczególnym zainteresowaniem turystów cieszą się różnego rodzaju wyroby charakterystyczne dla poszczególnych regionów. Możliwości żywego kontaktu z folklorem ludowym dają organizowane co roku w różnych regionach „Dni Folkloru Polskiego”. Pomyślane są one jako atrakcyjne przeglądy tradycyjnych obrzędów i zwyczajów organizowanych w celu urozmaicenia lub przedłużenia sezonu turystycznego.