Opady atmosferyczne – ilość odpływu

Opady atmosferyczne – ilość odpływu. Przychód wód z opadów atmosferycznych oraz ich odpływ z obszaru Polski w porównaniu z przypływem i odpływem w niektórych innych krajach są bardzo zróżnicowane. Polska jest jednym z uboższych krajów pod względem ilości opadów i najuboższym co do ilości odpływu. Przytoczone wielkości liczbowe są ujmowane jako średnie wieloletnie dla całego kraju. Jednak w rzeczywistości opady nie są rozłożone równomiernie na całym obszarze kraju. Występują również lata suche z ilością opadów znacznie niższą niż 600 mm (średnia wieloletnia). wskutek tego Polska znajdująca się w ogóle na pograniczu niezbędnych pod tym względem potrzeb, wielokrotnie (w okresach suszy) i w wielu swych regionach stale (np. na terenie Kujaw, i Wielkopolski) odczuwa niedobór wody. Należy jeszcze podkreślić, że odpływ wody w blisko 40% przypada na maj—wrzesień, a więc główny okres wegetacji roślinnej.