Okolice Warszawy

Okolice Warszawy — rejon o atrakcyjnych walorach turystycznych, w skład którego wchodzą: Zalew Zegrzyński — sztuczny zbiornik wodny powstały przez spiętrzenie wód Narwi, będący atrakcyjnym obszarem do uprawiania sportów wodnych i organizacji wypoczynku mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Wzdłuż jego brzegów leżą następujące miejscowości:
Pułtusk — miasto licznych zabytków: gotycka kolegiata z XV w., kościół NMP z XVI w., dwie bramy obronne będące pozostałością po murach obronnych, zamek biskupów płockich.
Serock, Zegrze, Zegrzynek, Białobrzegi, Rynia, Nieporęt, Dębe  — znajdują się tu ośrodki wypoczynkowe warszawskich zakładów pracy. Na zachód od Warszawy położony jest Kampinoski Park Narodowy, powstały w 1959 r., obejmujący obszar ok. 22 tys. ha, gdzie szczególnej ochronie podlegają liczne wydmy ze starodrzewem sosnowym i dębowym, wydmy i bagna będące ostojami łosi.