Dolina Brdy

Dolina Brdy – rejon o atrakcyjnych walorach specjalistycznych obejmujący obszar Zalewu Koronowskiego oraz koryto rzeki. Brzegi rzeki wraz z wodami Zalewu tworzą atrakcyjny teren wypoczynku i akwen o wybitnych walorach żeglarskich i kajakowych. Wzdłuż biegu rzeki leżą miejscowości: Sokole, Kuźnica i Koronowo – – będące punktami etapowymi. Na południowym krańcu Zalewu leży:

Bydgoszcz — ośrodek turystyczny – miasto wojewódzkie. Gród warowny, w XI w. — stanowił ważny punkt w walkach o Pomorze. Prawa miejskie nadane przez Kazimierza Wielkiego uzyskuje w 1346 r. Rozkwit miasta przypada na XV i XVI wiek. W XIX w. następuje rozbudowa miasta i przekształcenie go w silny ośrodek przemyslowo-handlowy. W czasie okupacji hitlerowskiej stracono tu ok. 36 tys. patriotów polskich. Bydgoszcz jest największym ośrodkiem przemysłowym w regionie.
Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym (transport wodny i lądowy) i ośrodkiem naukowo-kulturalnym.
Nieliczne zabytki zgrupowane są w rejonie przepływającej przez miasto Brdy i Starego Miasta: fragmenty murów miejskich, zespół malowniczych spichrzów nad Brdą z XVIII—XIX w. oraz gotycki kościół farny św. Mikołaja i św. Marcina z bogatą architekturą i polichromią wnętrza. Muzeum im. L. Wyczółkowskiego zawiera bogate zbiory prac tego malarza.