Chełmno

Chełmno — ośrodek turystyczny; stary gród, który otrzymał w XIII w. zmodyfikowane prawo magdeburskie (stąd nazwa „prawo chełmińskie”). Na wiek XIV przypada okres świetności miasta, znanego z wyrobu sukna.
W XVIII w. powstaje Akademia Chełmińska (filia Akad. Krakowskiej), która była jedyną wyższą uczelnią w tej części Polski. W XIX w. Chełmno staje się centrum polskiego ruchu narodowego. Do najważniejszych zabytków należą renesansowy ratusz z XVI w. zwieńczony polską attyką oraz kościoły gotyckie (kolegiata z XIII —XIV w., kościół klasztorny z XIII —XIV w. i inne) ,oraz świetnie zachowane (w 90%) gotyckie mury miejskie z XIII —XIV w. z licznymi basztami i gotycko-renesansową Bramą Grudziądzką z XIV—XVII w. Obecnie Chełmno — zabytek archeologiczny z okresu rzymskiego i wczesnośredniowiecznego, jest miastem o rozwijającym się przemyśle lokalnym.