Nisza ekologiczna – wyznaczone funkcje

Nisza ekologiczna – wyznaczone funkcje.
Przybliżenie czynników środowiska do stanu stabilizacji jest tym bardziej prawdopodobne, im szybszy i pełniejszy jest obieg materii w przyrodzie. Stąd w procesie ewolucji celem jest włączenie w obieg materii wszystkich czynników środowiska oraz maksymalne wykorzystanie ich możliwości produkcyjnych. Każdemu więc elementowi „wyznaczone” są: funkcje do wypełniania i miejsce w łańcuchu wzajemnych powiązań, tzw. nisza ekologiczna, co przybliża osiągnięcie celu. „Celowość” przejawia się w tym, że ze środowiska eliminowane są te elementy, które w łańcuchu powiązań komponentów nie wypełniają warunku pełnej aktywności. Są to najczęściej osobniki i gatunki obce danemu siedlisku i środowisku oraz te z rodzimych, które nie wytrzymują konkurencji z innymi, lepiej przystosowującymi się w procesie ewolucji do przekształcającego się środowiska.