Nakłady finansowe a ograniczania w zanieczyszczeniu powietrza

Nakłady finansowe a ograniczania w zanieczyszczeniu powietrza. Uzyskanie efektów związanych z technologią w przemyśle oraz możliwość stosowania urządzeń do oczyszczania gazów wymagają uprzednich długotrwałych badań i bardzo dużych nakładów na badania i przebudowę obecnie stosowanych urządzeń. Łatwiejsze do realizacji są zagadnienia wymienione w pozostałych punktach, zwłaszcza że droga ich osiągnięcia jest już na ogół znana. Paliwa zawierające dużo siarki zastępowane są paliwami nisko-siarkowymi. W zasadzie jest już opanowana technologia odsiarczania paliw stałych, coraz powszechniej wykorzystywana jest energia wód, a nawet Słońca, znane i coraz szerzej stosowane są urządzenia odpylające, w gospodarstwach domowych jako źródło energii stosowany jest gaz i energia elektryczna oraz wprowadzane są centralne kotłownie (co ułatwia stosowanie urządzeń odpylających). Przebudowa istniejących urządzeń i dostosowanie ich do nowych technologii oraz produkcja urządzeń do oczyszczania gazów wymaga oczywiście olbrzymich nakładów finansowych, jednak stosowanie tych środków ograniczania zanieczyszczeń powietrza jest działaniem jak najbardziej perspektywicznym i właściwym, a ponoszone na nie nakłady ekonomicznie w pełni uzasadnione.