Muzea – podział

muzeumMuzea mogą stanowić własność państwa, organizacji społecznych lub osób fizycznych. Pod względem znaczenia, muzea dzielą się na: narodowe, regionalne, miejskie regionalne izby muzealne. Natomiast w zależności od charakteru zbiorów, a co za tym idzie i całej działalności, muzea dzielą się na trzy grupy: humanistyczne, przyrodnicze i historii techniki. W grupie muzeów humanistycznych istnieją muzea archeologiczne, sztuki zabytkowych wnętrz zamkowo-pałacowych, etnograficzne (skanseny), historyczne, historii ruchu robotniczego, biograficzne i wojskowo-historyczne.