Muzea sztuki

Muzea sztuki (artystyczne) kolekcjonują i wystawiają wyłącznie dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego, grupując zbiory według różnych systemów. W Polsce zaliczamy do nich Muzeum Narodowe w Warszawie-, Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Narodowe Oddział w Sukiennicach (malarstwo z XVIII —XIX w.). Muzea historyczne kolekcjonują dokumenty, pamiątki historyczne, rekonstrukcje historycznych budowli itp. Mogą one mieć różny charakter. Obok historii jednego miasta czy regionu uwzględniają również historię polityczną czy gospodarczą, np. Muzeum Historyczne Warszawy czy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego w Warszawie. Są ponadto muzea poświęcone martyrologii, jak np. Muzeum w Oświęcimiu i inne.