Motywy ochrony biocenotycznej

Motywy ochrony biocenotycznej.
Zasadniczymi jednak motywami, przede wszystkim w stosunku do ochrony biocenotycznej, są motywy naukowe i dydaktyczne. Chronione obiekty dają nauce możność wnioskowania o historii rozwoju i kształtowania się środowiska przyrodniczego na Ziemi oraz sukcesji formacji roślinnych i zwierzęcych. Są również obiektami, w których można badać niezmieniony lub prawie nie zniekształcony przebieg procesów przyrody, dla wykorzystania tej znajomości w działalności gospodarczej tak, by była ona w możliwie maksymalnym stopniu zgodna z prawami przyrody i jak najmniej naruszała harmonię i równowagę biocenotyczną..