Lokalne zawodnienia terenu przez człowieka

Lokalne zawodnienia terenu przez człowieka.
W niektórych przypadkach działalność człowieka doprowadza również do lokalnego zawodnienia terenu, np. przy budowie zbiorników retencyjnych, stopni wodnych na rzekach, stawów osadowych, lub przy takim zanieczyszczaniu wód, które powoduje Utrudnienie jej odpływu (np. zamulenie ujść, zarastanie itp. Zbiorniki wodne powstają również często w wyrobiskach kopalni odkrywkowych. Zarówno przy przesuszeniu jak i zawodnieniu w określonych lokalnych środowiskach ulegają zmianie stosunki wodne oraz stężenie substancji rozpuszczonych w wodzie i jej własności fizyczne. W niektórych przypadkach wypadkowa tych zmian i przekształceń ma dla środowiska znaczenie również korzystne. Dzięki zbiornikom wodnym na przykład zostają zwiększone zasoby wód podziemnych. Jednak kierunek wszystkich zmian najczęściej pozostaje niewiadomy, podobnie jak ich wpływ na lokalny klimat.