Kotlina Żywiecka i Beskid Żywiecki

Kotlina Żywiecka i Beskid Żywiecki — to rejon o atrakcyjnych walorach
turystyczno-krajoznawczych obejmujący Kotlinę Żywiecką oraz pasma górskie Pilskie (1557 m n.p.m.) i Babiej Góry (1725 m n.p.m.).
Babiogórski Park Narodowy. W jego skład wchodzą najciekawsze partie masywu Babiej Góry. U podnóży Babiej Góry leży szereg ciekawszych miejscowości jak: Zawoja — dogodny punkt wyjścia na szlaki z zabytkową karczmą z 1830 r. oraz Muzeum Przyrodnicze BPN.
Zubrzyca Górna – znajduje się tu Orawski Park Etnograficzny, Jabłonka –
z licznymi zachowanymi zagrodami w stylu orawskim oraz Zwardoń, Węgierska Górka, Rajcza, Korbielów — miejscowości o uznanej już renomie turystycznej.
Żywiec — ośrodek turystyczny, ważny węzeł komunikacyjny, ośrodek przemysłowy (przemysł metalowy; tartaki, browar). Obiekty: zamek z dziedzińcem arkadowym z XVI w., leżący w parku oraz pałac z XIX w., kościół z XVI w., muzeum regionalne.