Wyżyna Krakowska

Wyżyna Krakowska — rejon o wybitnych walorach krajoznawczych, w skład
którego wchodzą:
Ojcowski Park Narodowy — na obszarze Wyżyny Krakowskiej zbudowanej z wapieni, tworzących malownicze ostańce skalne jak Pieskowa Skała, Brama Krakowska, Sokolica (Maczuga Herkulesa).
W parku występują rzadkie stanowiska flory oraz liczne okazy fauny będące pod ścisłą ochroną. Na terenie parku znajdują się miejscowości:
Ojców — siedziba muzeum regionalnego oraz Pieskowa Skała — z pięknym gotycko-renesansowym zamkiem (XVI —XVII w. przebudowanym w XVIII i XIX w.), gdzie mieszczą się zbiory sztuki, Muzeum Wnętrz i Historii Zamku.
Olkusz — ośrodek górniczo-hutniczy oraz Pustynia Błędowska — największy w kraju obszar lotnych piasków.