Beskid Wyspowy

Beskid Wyspowy — rejon o atrakcyjnych walorach turystycznych i charakterystycznym wyodrębniającym się ukształtowaniu ponad otaczające Pogórze Karpackie.
Do ciekawszych miejscowości tego rejonu zaliczyć można:
Mszanę Dolną, Limanowę, Gródek nad Dunajcem, Rożnów i Czchów —
miejscowości wypoczynkowe.

Jezioro Rożnowskie — zapora na Dunajcu (zbiornik o pow. 17,8 km2), jedna z największych hydroelektrowni w Polsce — stanowi jednocześnie ośrodek sportów wodnych (zimą — bojery). Wokół liczne ośrodki wypoczynkowe (Rożnów, Gródek n. Dunajcem, Tęgoborze, Znamirowice) i turystyczne. Nad jeziorem ruiny zamku z XIV w., we wsi drewniany kościół z XVII w.
Nowy Sącz — ośrodek turystyczny — miasto wojewódzkie; położony w widłach rzek Dunajca i Kamienicy — stanowi centrum rejonu turystycznego. Piękne położenie oraz estetyczny wygląd miasta, jak również liczne zabytki (m.in. fragmenty zamku z XIV w. i murów obronnych, zabytkowe kamieniczki w rynku, kolegiata św. Małgorzaty, pierwotnie gotycka z XIV w., przebudowana w XIX w.) — przyciągają rzesze turystów i miłośników Ziemi Sądeckiej. Nowy Sącz jest ponadto ośrodkiem przemysłowym, kulturalnym i artystycznym. Muzeum Ziemi Sądeckiej wyposażone w wiele eksponatów odzwierciedla piękny folklor i historię tej części regionu.