Kłodzko

Kłodzko — ośrodek turystyczny — wczesno historyczna twierdza — jest jednym z najstarszych osiedli piastowskich na Śląsku (pierwsze wzmianki z 981 r.). Na przestrzeni wieków zmienne były losy miasta, które dostawało się pod panowanie Czechów, to powracało do Piastów, by od połowy XVIII w. zostać zagarnięte przez Prusy.
Mimo to o polskości Kłodzka może świadczyć fakt, że dokumenty dla mieszkańców, jeszcze z XVIII w. drukowano po polsku. Warto pamiętać, że właśnie w tym mieście powstał Psałterz Floriański (XIV w.), jeden z najstarszych zabytków piśmiennictwa polskiego.
W Kłodzku rozwinął się przemysł włókienniczy, metalowy, spożywczy, papierniczy; miasto jest ważnym ośrodkiem turystycznym.
Kłodzko posiada wiele ciekawych zabytków, z których m. in. wymienić należy: XIX-wieczny ratusz; gotycki most kamienny z XIII—XIV w.; fragmenty murów obronnych; zabytkowe kamieniczki renesansowe i barokowe z XVII —XVIII w.; kościół gotycki z XIV—XV w., z barokowym wnętrzem z XVII—XVIII; twierdzę z XVIII w. na Fortecznej Górze, skąd obejrzeć można panoramę miasta i okolicy.