Klimat Tunezji

img11 (5)Położenie i ukształtowanie powierzchni sprawiają, że klimat Tunezji jest zróżnicowany – na północy dominuje podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego, a na południu zwrotnikowy suchy. Zimą pogoda bywa zmienna za sprawą częstych napływów wilgotnych mas powietrza z północy, czemu towarzyszą obfite opady. Latem przeważa pogoda bezdeszczowa, kształtująca się pod wpływem suchych mas powietrza znad Sahary. Najcieplejsze miesiące to lipiec i sierpień (25-27°C), najchłodniejszy – styczeń (9-11°C). W głębi kraju i w górach wzrastają średnie amplitudy termiczne, osiągając nawet 20°C. Zimą w okolicach Kafsy zdarzają się opady śniegu i krótkotrwałe mrozy (nawet do -9°C). Centrum letnich maksymalnych temperatur występuje w okolicach Ohott el-Djerid, gdzie sięgają one 54°C. Rozwój sieci hydrograficznej jest uzależniony od warunków opadowych – przeważają rzeki okresowe lub epizodyczne, które przez znaczną część roku mają wyschnięte koryta i tylko po ulewnych deszczach wypełniają się wodą (uedy).