Karpaty

karpatyKarpaty zajmują łącznie ok. 6% powierzchni ziem polskich. Przełęcz Łupkowska dzieli łańcuch Karpat na dwie wyraźne grupy: Karpaty Zachodnie i Karpaty Wschodnie. W Karpatach Zachodnich leżą Tatry -najwyższy i najbardziej pod względem ukształtowania urozmaicony masyw górski. Tatry są najwyższym gniazdem wysokogórskim na obszarze od Alp po Kaukaz. Rozmiary ich są niewielkie: długość w linii prostej wynosi 51 km, zaś mierzona wzdłuż głównego grzbietu — 82 km. Największa szerokość około 18 km. Obszar Tatr wynosi 808 km2, z czego w obszarze Polski znajduje się 174 km2. Przełęcz Liliowe dzieli Tatry na dwie części: zachodnią i wschodnią zwaną Tatrami Wysokimi. Tatry Zachodnie, zbudowane częściowo z wapienia i dolomitów, mają kształty łagodne, kopulaste o trawiastych grzbietach; wysokość najwyższego szczytu Bystra 2250 m.