Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły

Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły. Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły jest jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce. W jego skład wchodzi fragment Borów Tucholskich i Doliny Dolnej Wisły, gdzie zostały zachowane naturalne ekosystemy łąk, starorzeczy, lasów łęgowych, stromych zboczy, dolinek erozyjnych, wąwozów z grądami zboczowymi, roślinnością kserotermiczną i zbiorowiskami zaroślowymi. Różnorodność siedlisk Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły sprawia, że obfituje on w wiele gatunków roślin (stwierdzono obecność ponad tysiąca). Około 50 spośród nich znajduje się pod całkowitą ochroną, m.in. rośliny kserotermiczne.