Park Nadgoplański

Bardzo ważnym elementem krajobrazu są jeziora, przeważnie rynnowe, wąskie, długie, ciągnące się równoległymi łańcuchami, połączone odcinkami rzek. Najwięcej jezior znajduje się w dorzeczu Noteci, lecz najatrakcyjniejsze z nich leżą w północnej części – w dorzeczu rzeki Brdy.
Największym jeziorem jest Gopło (pow. 21,8 km2), na obszarze którego utworzono rezerwat przyrody, tzw. Nadgoplański Park Tysiąclecia. W północnej części, na obszarze Pojezierza Pomorskiego, znajduje się Jezioro Charzykowo (13,45 km2) i Wdzydze (14,2 km2). Na Pojezierzu Mazurskim wyróżnia się malowniczością grupa jezior brodnickich.
Lasy o drzewostanie przeważnie iglastym zajmują obszary północne i położone wzdłuż brzegów Brdy i Wdy oraz tereny środkowego biegu Wisły.

Liczne rezerwaty, przede wszystkim leśne, umożliwiają poznanie fragmentów pierwotnej przyrody. Rezerwat zwany Cisy Staropolskie (koło miejscowości Wierzchlas) jest największym skupiskiem cisów w Europie (5333 ponad 600-letnich cisów) — ulubione miejsce pracy naszego wybitnego malarza Leona Wyczółkowskiego.