Długi Targ w Gdańsku

gdanskGdańskie Główne Miasto nie miało centralnie położonego i wydzielonego rynku, typowego dla średniowiecznych ośrodków handlowych. Jego rolę odgrywał plac powstały na rozszerzeniu głównej ulicy – Długiej.

Od XVI w. jest on znany pod nazwą Długiego Targu. Przez Bramę Zieloną łączył się z Długim Pobrzeżem, do którego przez kilkaset lat przybijały statki z najważniejszych portów europejskich. Ulica Długa i Długi Targ były zawsze najbardziej reprezentacyjnymi fragmentami miasta. Tu i stoją okazałe kamienice patrycjuszy, wznosi się wspaniały gotycko-renesansowy ratusz oraz Dwór Artusa. Architektura tych budowli nawiązuje do sztuki Niderlandów, z którymi gdańscy kupcy utrzymywali w XVI oraz XVII w. bardzo ożywione kontakty handlowe.