Miasto Łódź

Łódź — ośrodek turystyczny, miasto wojewódzkie, ośrodek kulturalny i przemysłowy. Pierwsze wzmianki pochodzą z XIII w. Prawa miejskie Łódź uzyskała w XV w. Rozkwit miasta nastąpił w XIX w., kiedy rozwinął się przemysł włókienniczy. Jest to miasto robotnicze o dużych tradycjach walk rewolucyjnych.
Udział Łodzi uwidocznił się w licznych strajkach oraz podczas rewolucji w 1905 r.
Liczne tablice i płyty pamiątkowe, pomniki, cmentarze, zbiorowe mogiły więźniów politycznych spalonych żywcem w Radogoszczy, przypominają o miejscach kaźni i ofiarach terroru hitlerowskiego — robotnikach, tramwajarzach, nauczycielach — o akcjach polskich partyzantów, o ludziach, którzy ginęli w walce z okupantem. Po zniszczeniach wojennych nastąpiła rozbudowa miasta.
Rozwinęło się nowoczesne budownictwo mieszkaniowe i socjalne (liczne parki, stadiony i urządzenia sportowe, m. in. Hala Sportowa ze sztucznym lodowiskiem na 8 tys. miejsc, tor kolarski na Helenowie). Na specjalną uwagę zasługują muzea: Historii Włókiennictwa, Historii Ruchu Rewolucyjnego, Archeologiczne i Etnograficzne, Sztuki. Jednym z najstarszych zabytków w mieście jest modrzewiowy kościół z 1768 r.