Biologiczne strefy ochronne i ich zagospodarowanie

Biologiczne strefy ochronne i ich zagospodarowanie. Biologiczne (zielone) strefy ochronne są specyficzną formą przeciwdziałania ujemnym skutkom zanieczyszczenia, przede wszystkim powietrza atmosferycznego. Ich znaczenie wynika z właściwości zieleni w ogóle, a drzew i krzewów w szczególności— tłumienia hałasu oraz stanowienia zasłony przed zapyleniem. Zieleń odznacza się różną odpornością na ujemne działanie pyłów i gazów oraz w znacznej części ma zdolność pochłaniania gazów z powietrza i absorpcji związków chemicznych z gleby, które to właściwości mogą być wykorzystane dla ochrony przed skutkami zanieczyszczeń środowiska, głównie powietrza. Przez odpowiedni dobór gatunków roślin można mianowicie: — wokół ośrodków, np. zabudowy mieszkaniowej, tworzyć zabezpieczając je przed dopływem zanieczyszczeń zielone tereny ochronne, — wokół zakładów przemysłowych czy innych źródeł zanieczyszczeń tworzyć zielone pasy izolacyjne i strefy ochronne.