Hierarchia wrażliwości różnych gatunków drzew na działanie zanieczyszczeń

By | 12 sierpnia 2014

Hierarchia wrażliwości różnych gatunków drzew na działanie zanieczyszczeń. Poglądy specjalistów na hierarchię wrażliwości różnych gatunków drzew na działanie zanieczyszczeń powietrza oraz ich przydatności w warunkach zagrożenia nie są jednolite. Powszechna jest tylko zgodność w dwóch punktach: 1) przy ocenie przydatności muszą być brane pod uwagę kryteria uzupełniające: dostosowanie do siedliska oraz właściwości i fitomelioracyjne drzew, 2) najbardziej wrażliwe są jodła pospolita, świerk zwyczajny i sosna pospolita. Rozbieżności w ocenie wrażliwości innych gatunków drzew i niewątpliwie w znacznym stopniu wynikają z różnych warunków, w jakich oceny były dokonywane , oraz jakie gatunki w tych różnych warunkach były najbardziej dostosowane do siedliska. Na podstawie analizy tych ocen za gatunki stosunkowo mało wrażliwe można uznawać: 1) z drzew iglastych: modrzew japoński, modrzew europejski, jedlicę szarą, jedlicę zieloną, sosnę czarną, sosnę wejmutkę (wrażliwa jednak na fluor), świerk kłujący, świerk sitkajski, świerk Engelmanna; 2) z drzew liściastych: topolę balsamiczną, topolę kanadyjską, jesionoklon, dąb czerwony, robinię, lipę drobnolistną, brzozę, , wierzbę białą.