Wpływ cząstek stałych na ograniczenie zdolności produkcyjnych roślin

By | 12 sierpnia 2014

Wpływ cząstek stałych na ograniczenie zdolności produkcyjnych roślin. Ograniczenie zdolności produkcyjnych roślin powodowanej jest przede wszystkim przez rozproszone w, powietrzu cząstki stałe. Powodują one absorpcję i rozpraszanie światła słonecznego, zmniejszają jego dopływ do powierzchni .Ziemi i ograniczają możliwość fotosyntezy roślin. Osiadające na roślinach pyły i substancje smoliste, zatykając szparki oddechowe, również zmniejszają intensywność asymilacji. Unoszące się w powietrzu cząstki, poza ograniczeniem dopływu promieni słonecznych, ułatwiają kondensację pary i zwiększają częstotliwość mgieł. Zmiany mikroklimatyczne powodowana są również dużą ilością ciepła emitowanego w powietrze w aglomeracjach miejsko-przemysłowych, zwłaszcza przez elektrociepłownie. Dla klimatu natomiast, oprócz zakłóceń powodowanych zmianami mikroklimatycznymi oraz rozpraszaniem przez zanieczyszczenia promieni słonecznych, największe znaczenie ma zwiększanie w powietrzu zawartości dwutlenku węgla. Wykazuje on właściwości pochłaniania promieni podczerwonych i przeciwdziała wypromieniowaniu ciepła z powierzchni Ziemi w przestrzeń kosmiczną.