Zróżnicowanie warunków klimatycznych Kaukazu

Zróżnicowanie warunków klimatycznych Kaukazu. Zróżnicowanie warunków klimatycznych Kaukazu przebiega we wszystkich możliwych kierunkach: wschód-zachód, północ-południe, jak również w pionie. Góry leżą na granicy dwóch stref klimatycznych: umiarkowanej i podzwrotnikowej. Przedkaukazie charakteryzuje się klimatem umiarkowanym ciepłym o cechach kontynentalnych. Latem jest tu gorąco i sucho, a średnia temperatura lipca wynosi 21°C. Zimy są stosunkowo chłodne (-2°C). Ten ogromny łańcuch górski o przebiegu równoleżnikowym jest barierą dla chłodnych mas powietrza z północy, czego efektem jest podzwrotnikowy klimat Zakaukazia. Zachodnia część, będąca pod dużym wpływem mas powietrza napływającego znad Morza Czarnego, otrzymuje znaczną ilość opadów (do 3000 mm rocznie) spotęgowanych dodatkowo orografią terenu. Im dalej na wschód, tym ilość opadów maleje. We wschodniej części Zakaukazia, otrzymującej około 200-300 mm opadu, występuje klimat podzwrotnikowy suchy, z wyjątkiem położonej najdalej na południowym wschodzie Niziny Lenkorańskiej o klimacie podzwrotnikowym wilgotnym. Obszary wysokogórskie mają swoistą odmianę klimatu.