Zielone tereny – Lasek Wiedeński (Wienerwald)

Zielone tereny – Lasek Wiedeński (Wienerwald). Parki zajmują prawie 16% powierzchni Wiednia i są nierozerwalnie związane z jego krajobrazem. Każde nowe osiedle ma swoje tereny zielone, o które dba nie tylko miasto, ale przede wszystkim sami okoliczni mieszkańcy. Największym kompleksem jest Lasek Wiedeński (Wienerwald), a najbardziej znanym – park w stylu francuskim wokół pałacu Schonbrunn. Razem z palmiarnią, akwarium, małym ogrodem zoologicznym i botanicznym rozciąga się na przestrzeni wielu hektarów. Jego piękno i rozmiary najlepiej obserwować z pobliskiego wzgórza zamkowego Glorietta. Wśród pozostałych terenów zielonych na uwagę zasługuje położony w centrum Park Miejski (Stadtpark), w którym codziennie (od kwietnia do września) odbywają się koncerty walców wiedeńskich. Tu znajduje się pomnik Johanna Straussa syna pod białym łukiem, często reprodukowany w przewodnikach turystycznych i na pocztówkach.