Echo przeszłości – liczne zabytki Wiednia

Echo przeszłości – liczne zabytki Wiednia. Wielowiekowej historii miasto zawdzięcza ogromną liczbę zabytków. Centrum stanowi dawny, średniowieczny Wiedeń, okolony Kanałem Dunajskim i szerokim pasem obwodnicy. Większość zabytków znajduje się w tzw. mieście wewnętrznym. Zachował się tu dawny układ placów i ulic, wśród których dominuje gotycka architektura z XIV i XV w., w tym katedra św. Stefana (Stephansdom), której iglica wyrasta ponad miasto, stanowiąc punkt orientacyjny. Po wspięciu się na 343 stopnie, można podziwiać wspaniałą panoramę. Na miejscu dzisiejszej katedry w XII w. stała romańska bazylika, zburzona po wstąpieniu na tron Rudolfa I.