Zamość

Zamość — ośrodek turystyczny. Miasto przywilej lokacyjny uzyskało w 1580 r. i stało się silnym centrum obronnym przeciwko napadom Tatarów i Kozaków. W 1594 r. powstała tu Akademia Zamoyska zlikwidowana w 1784 r. W czasie zaborów twierdza i wały obronne uległy częściowemu zniszczeniu.

W czasie okupacji Zamojszczyzna była objęta planem biologicznego wyniszczenia ludności.. W tym celu przeprowadzano masowe egzekucje, wysiedlanie itp. represje. Do szczególnie okrutnych metod należały pociągi „widma” z małymi dziećmi w zaplombowanych wagonach, wysyłane w nieznanym kierunku. Miejscem straceń ludności była Rotunda.
Obecnie Zamość jest miastem wojewódzkim — ośrodkiem przemysłowym, handlowym i kulturalnym wschodniej części Lubelszczyzny.

Na uwagę turystów zasługuje zabudowa rynku z ratuszem renesansowym (obecny wygląd odpowiada poł. XVII w.) oraz liczne zabytkowe kamieniczki. Wymienić jeszcze należy renesansową kolegiatę św. Tomasza (z XVI w., przebudowana w XIX w. w stylu klasycznym), dawny pałac Zamoyskich (z XVI w. przebudowany w XVIII w. w stylu barokowym) oraz Wielki Arsenał (z XVII w.) i Rotundę, która w latach 1820—1825 służyła jako działobitnia zmieniona z czasem na składy amunicji. W czasie okupacji — miejsce straceń. W 1921 r. założono w mieście pierwszy w Europie szkolny ogród botaniczny i zoologiczny.