Kazimierz Dolny

Puławy – ośrodek turystyczny — ośrodek przemysłowy, dzięki największym w Polsce zakładom azotowym. Miasto jest również siedzibą Instytutu Weterynaryjnego oraz Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Zakłady Azotowe Puławy I i Puławy II wpłynęły na rozbudowę miasta, zmieniając całkowicie jego charakter.
Do rozkwitu Puław przyczynili się Adam i Izabella Czartoryscy. Wtedy powstały ciekawe budowle i pałacyki, jak np. kościół wzorowany na Panteonie rzymskim, Świątynia Sybilli, pałacyk Marynki, Domek Gotycki. Izabella Czartoryska gromadziła dzieła sztuki i pamiątki narodowe, które po konfiskacie dóbr przez władze carskie, zostały przeniesione do Krakowa (Muzeum Czartoryskich).
Klasycystyczno-romantyczny zespół pałacowy i park angielski — jeden z największych w kraju — zaliczane są do najcenniejszych zabytków.

Kazimierz Dolny nad Wisłą – ośrodek turystyczny. Miasto założone przez Kazimierza Wielkiego — stanowi zabytkowy zespół architektoniczno–krajobrazowy w stylu renesansowym (zabytek grupy „0″). W XVI — XVII w. Kazimierz stanowił centrum handlu zbożem. W czasie ostatniej wojny miasto w 80% uległo zniszczeniu. Po wojnie pieczołowicie odbudowano liczne zabytki. Miasto jest znanym ośrodkiem turystyczno–wypoczynkowym z wieloma domami wypoczynkowymi środowisk twórczych. Do Kazimierza przyjeżdżają chętnie malarze, literaci, dziennikarze, a także liczne wycieczki turystów zagranicznych i krajowych.
Rynek z XVII-wiecznymi kamienicami renesansowymi, zabytkowa studnia, kościół famy z XIV w. (pierwotnie gotycki, przebudowany % XVI—XVII w. w stylu renesansu); na wzgórzu ruiny zamku (wzniesionego prawdopodobnie przez Kazimierza Wielkiego), powyżej wieża — doskonały punkt widokowy; kościół (XVI—XVIII w.) i klasztor reformatorów (XVII w.), zabytkowe spichlerze (w jednym z nich schronisko PTTK) — to tylko ważniejsze z licznych zabytków tego pięknie położonego miasteczka.
Wokół Kazimierza porośnięte sadami (dominują śliwy) wzgórza i piękne wąwozy stanowią cel spacerów.
Z zamkowego wzgórza na przeciwległym brzegu Wisły widać Janowiec, gdzie zachowały się jeszcze fragmenty jednego z największych w Polsce zamków z XVI w.