Wpływ cząstek stałych na ograniczenie zdolności produkcyjnych roślin

Wpływ cząstek stałych na ograniczenie zdolności produkcyjnych roślin. Ograniczenie zdolności produkcyjnych roślin powodowanej jest przede wszystkim przez rozproszone w, powietrzu cząstki stałe. Powodują one absorpcję i rozpraszanie światła słonecznego, zmniejszają jego dopływ do powierzchni .Ziemi i ograniczają możliwość fotosyntezy roślin. Osiadające na roślinach pyły i substancje smoliste, zatykając szparki oddechowe, również zmniejszają intensywność asymilacji. Unoszące się w powietrzu cząstki, poza ograniczeniem dopływu promieni słonecznych, ułatwiają kondensację pary i zwiększają częstotliwość mgieł. Zmiany mikroklimatyczne powodowana są również dużą ilością ciepła emitowanego w powietrze w aglomeracjach miejsko-przemysłowych, zwłaszcza przez elektrociepłownie. Dla klimatu natomiast, oprócz zakłóceń powodowanych zmianami mikroklimatycznymi oraz rozpraszaniem przez zanieczyszczenia promieni słonecznych, największe znaczenie ma zwiększanie w powietrzu zawartości dwutlenku węgla. Wykazuje on właściwości pochłaniania promieni podczerwonych i przeciwdziała wypromieniowaniu ciepła z powierzchni Ziemi w przestrzeń kosmiczną.