Wiedeń obecnie najbardziej zaludniony

Wiedeń obecnie najbardziej zaludniony. Stolica Austrii jest zarazem jednym z dziewięciu landów – najmniejszym, lecz najbardziej zaludnionym. Mieszka tu prawie 1/5 całej populacji kraju. Miasto jest siedzibą światowych instytucji, m.in. Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ONZ. Korzystne położenie oraz łatwy dostęp sprawiają, że swoje siedziby ma tutaj wiele międzynarodowych firm. Wiedeń słynie z produkcji odzieży, sprzętu elektronicznego, papieru, chemikaliów i piwa. Koncentruje się tu przemysł: maszynowy, elektrotechniczny, precyzyjny, petrochemiczny, papierniczy, poligraficzny, drzewny i porcelanowy.