Nowa historia stolicy Austrii

Nowa historia stolicy Austrii. W 2 poł. XIX w. wyburzono średniowieczne mury obronne wokół miasta wewnętrznego i na ich miejsce zbudowano obwodową ulice Ringestrasse – obecnie najważniejszą w mieście. Po I wojnie światowej i rozpadzie monarchii austro-węgierskiej, 12 XI 1918 r. ogłoszono powstanie Republiki Austrii z Wiedniem jako stolicą. Kolejne zmiany nastąpiły w 1938 r., kiedy miasto zostało zajęte przez wojska niemieckie i włączone do III Rzeszy. 6IV 1945 r. do Wiednia wkroczyły wojska radzieckie, ale zdobyły go dopiero 13 IV. 14IV rząd tymczasowy proklamował niepodległość Austrii, a 27IV ogłoszono powstanie II Republiki Austrii. Kraj został podzielony na cztery strefy okupacyjne, a Wiedeń, podobnie jak Berlin, na 4 sektory podległe Wielkiej Brytanii, Francji, Stanom Zjednoczonym i ZSRR. Na mocy traktatu państwowego podpisanego 15 V 1955 r. w pałacu Belweder w Wiedniu krajowi została przywrócona suwerenność.