Tworzenie racjonalnej sieci rezerwatów

Tworzenie racjonalnej sieci rezerwatów.
Niektóre wyznaczone cele wymagają istnienia racjonalnej sieci rezerwatów. Dotyczy to zwłaszcza tych rezerwatów, które mają obrazować zróżnicowanie fizjologiczne kraju lub gdy istnieje potrzeba utworzenia takiej sieci planowo rozmieszczonych terenów dla określonych badań naukowych. Od specyfiki celu wyznaczonego rezerwatowi uzależniona jest  jego powierzchnia. Niekiedy osiągnięcie tylko jednego celu wymaga ochrany stosunkowo dużej powierzchni (np. rezerwat Czerwone Bagno obejmuje powierzchnię prawie 2200 ha, gdyż jest  to niezbędne dla ochrony naturalnego stanowiska łosia), natomiast często rezerwatom o znacznie mniejszej powierzchni wyznacza się cele bardziej złożone.